Empark - Política de privacitat

1. Responsable del tractament

El responsable del tractament de les dades personals que ens proporcioneu és Empark Aparcamientos y Servicios, S. A. («Empark») amb CIF A78320736. Les dades de contacte del responsable són les següents:

  • Adreça postal: Avenida del General Perón, 36, 1a planta, 28020.
  • Telèfon: 91 54 68 900

El Grupo Empark, del qual forma part Empark, ha nomenat un delegat de protecció de dades davant el qual podreu posar de manifest qualsevol qüestió relativa al tractament de les vostres dades personals i les dades de contacte del qual són les següents:

  • Adreça postal: Avenida del General Perón, 36, 1a planta, 28020.
  • Adreça electrònica: dpo@telpark.com

 

2. Finalitats del tractament, bases legitimadores i terminis de conservació de les vostres dades

a.) Consultes i peticions d'informació

Les vostres dades podran ser tractades per a l'atenció, gestió i satisfacció de la consulta o petició d'informació relativa a un servei que ens remeti a través del formulari de contacte, ubicat en l'enllaç https://www.empark.com/es/es/contacto, o a través de qualsevol dels nostres correus electrònics oficials. Aquests tractaments troben la seva base legítima en el consentiment que ens proporcioneu a través de l'enviament del correu electrònic on incloeu la vostra consulta o a través del formulari que empleneu en l'enllaç anteriorment assenyalat.

Les dades personals facilitades es conservaran mentre siguin necessàries per a la gestió i satisfacció de la vostra consulta o petició d'informació. Després d'aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

b.)Sol·licituds de participació en processos de selecció

Les vostres dades també es podran tractar per a la gestió del procés de selecció on sol·liciti participar, o per a l'oferta d'un lloc de treball, en cas que no sol·liciteu participar en un procés de selecció concret, durant el període d'un any. La base legítima per a aquest tractament es troba en l'execució de mesures precontractuals, mentre que la finalitat del procés de selecció és la possible contractació laboral.

Les dades personals facilitades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalització d'un procés de selecció específic o per a la cerca d'una oferta d'un lloc de treball, durant el període d'un any. Un cop superats aquests períodes, les dades es cancel·laran de manera definitiva.

c.)Enviament de comunicacions comercials i d'oportunitats professionals a no clients

Sempre que hàgiu prestat el vostre consentiment, les vostres dades seran tractades per a l'enviament de comunicacions comercials sobre productes o serveis del Grupo Empark o de tercers relacionats amb els sectors d'aparcament i de pagament electrònic, o per a l'enviament d'oportunitats professionals per treballar amb nosaltres. La base legítima d'aquests tractaments és el consentiment que hàgiu prestat. Les vostres dades es tractaran fins al moment en què retireu el vostre consentiment; moment en el qual es cancel·laran definitivament. Podreu retirar el consentiment ofert a través dels canals que conté l'apartat 4 d'aquesta política.

d.)Tractaments realitzats sobre les dades personals dels nostres clients

En cas que hàgiu contractat un dels nostres productes o serveis, les vostres dades es tractaran per a la gestió d'aquests productes o serveis.

Addicionalment, Empark podrà tractar les vostres dades personals per acomplir qualsevol obligació legal que us incumbeixi, incloent-hi obligacions tributàries i, si escau, la normativa local que resulti d'aplicació.

Empark podrà contactar amb els seus clients per informar-los sobre productes o serveis similars als contractats i oferts per Empark que puguin ser del seu interès. Per al desenvolupament d'aquesta finalitat, les vostres dades es tractaran per aplicar tècniques de perfilat/segmentació que permetin que els productes o serveis que puguem oferir s'ajustin el màxim possible als vostres interessos i necessitats. En aquesta anàlisi es poden tenir en compte les vostres dades demogràfiques i també les referents al tipus de producte contractat.

En cas que el client hagi prestat el seu consentiment, les seves dades també podran ser tractades per informar-lo sobre uns altres productes o serveis oferts pel Grupo Empark o per tercers, relacionats amb els sectors d'aparcament i de pagament electrònic. Per al desenvolupament d'aquesta finalitat, les vostres dades es tractaran per aplicar tècniques de perfilat/segmentació que permetin que els productes o serveis que puguem oferir-vos s'ajustin el màxim possible als vostres interessos i a les vostres necessitats. En aquesta anàlisi es poden tenir en compte les vostres dades demogràfiques i també les referents al tipus de producte contractat.

Així mateix, en cas que el client hagi prestat el seu consentiment, les seves dades personals podran ser cedides a empreses del Grupo Empark o a terceres empreses relacionades amb els sectors d'aparcament i de pagament electrònic, amb la finalitat que puguin contactar-vos per informar-vos sobre productes i serveis que aquestes empreses comercialitzen.

El client podrà retirar el consentiment prestat o oposar-se a la recepció de comunicacions comercials a través dels canals especificats en l'apartat 4 d'aquesta política.

Les dades personals dels clients es conservaran mentre siguin necessàries per a les finalitats descrites anteriorment. Per als tractaments en què hàgiu prestat el vostre consentiment, les vostres dades es tractaran fins al moment en què retireu el vostre consentiment. En el moment en què no siguin necessàries per a aquestes finalitats, les dades es bloquejaran durant el període en què puguin ser necessàries per a l'exercici o la defensa davant accions administratives o judicials, i només es podran desbloquejar i tractar novament per aquest motiu. Després d'aquest període, les dades es cancel·laran definitivament.

 

3. Destinataris de les dades personals

Les vostres dades personals poden ser cedides a administracions, autoritats i organismes públics, inclosos jutjats i tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

També podran tenir accés a les vostres dades personals els proveïdors de serveis que Empark contracti o pugui contractar i que tinguin la condició d'encarregat de tractament, així com empreses del Grupo Empark, amb l'únic propòsit de gestionar les finalitats descrites anteriorment.

També podran ser cedides les vostres dades personals a empreses del Grupo Empark o a terceres empreses relacionades amb els sectors d'aparcament i de pagament electrònic, sempre que sent client nostre, hàgiu prestat el vostre consentiment per a això.

Podeu consultar la llista d'empreses del Grupo Empark a l'enllaç següent: www.empark.com

 

4. Drets de l'interessat en relació amb el tractament de les seves dades personals

Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment.

També teniu dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment i a oposar-vos a rebre comunicacions comercials.

Per exercir aquests drets, podreu dirigir-vos a Empark per un dels canals següents:

  • Correu postal, adjuntant fotocòpia del vostre D.N.I., passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud a Empark Aparcamientos y Servicios, S. A., Avenida del General Perón, 36, planta 1ª Departament d'Atenció al Client RGPD.
  • Correu electrònic a l'adreça dpo@telpark.com amb la informació següent: nom i cognoms de la persona interessada, fotocòpia del document nacional d'identitat, passaport o qualsevol altre document identificatiu, i petició en què es concreti la sol·licitud.

Així mateix, us informem del vostre dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.