Empark enpresak - Baldintzak

EMPARK TALDEKO PRODUKTUEN KONTRATAZIORAKO ZEHAZTAPEN ETA BALDINTZA OROKORRAK

1. Zehaztapen eta Baldintza hauek arautzen dute Espainian, Andorran eta Portugalen kokatutako EMPARK Taldeko eta zerbitzuari harpidetutako edo atxikitako erakundeetako aparkalekuetan eskaintzen eta aurrez aurre kontratatzen diren produktuen kontratazioa (aurrerantzean, "Produktuak" edo "Produktua").

2. Erabiltzaileak Produktua kontratatuko dio hura erosten duen EMPARK Taldeko aparkalekuaren Sozietate titularrari (aurrerantzean, "Enpresa"). Produktuak eskaintzen dituzten aparkalekuak nahiz haien titularrak diren Sozietateak kontsulta ditzakezu Empark Taldearen webgunean (https://www.empark.com/es/es/listado-de-sociedades-del-grupo-empark). Edozein kasutan, Produktuaren kontratazioak harreman juridiko zuzen bat ezartzen du Erabiltzailearen eta produktua kontratatzen den aparkalekuaren Sozietate titularraren artean.

3. Zehaztapen eta Baldintza hauek bi aldeen arteko erabateko akordioa dira, eta gaiari loturik aurretik idatziz edo ahoz adostutako edozein akordio, ulertze, baieztatze, ordezkatze, negoziazio edo adoste-proposamenen gainetik egongo dira. Produktuak kontratatzeak Zehaztapen eta Baldintza hauek onartzea dakar, baita Erabiltzaileak gorde beharreko bestelako baldintzak ere; bereziki, Pribatutasun-politika. Erabiltzailea bera arduratuko da Produktuak kontratatzean emandako datuen egiazkotasunaz, zehaztasunaz eta benetakotasunaz. Emandako datuetan akatsen bat hautematen badu, datuok aldatzea eska dezake Produktua kontratatzeko aukeratu zuen aparkalekuarekin harremanetan jarrita.

4. Erabiltzaileak Produktua kontrata dezake EMPARK Taldeko aparkalekuetan, eta kontratazioa gaztelaniaz edo autonomia-erkidegoko hizkuntza ofizialean (Espainian), portugalen, portugesez, eta Andorran, gaztelaniaz eta katalanez.

5. Erabiltzailea izango da erantzule Produktuen kontratu hau betetzean Enpresari doloz, zabarkeriaz edo erruz eragindako kalte edota galera guztiengatik. Zehazki, Enpresaren zerbitzuak kontratatzean Erabiltzaileak berariaz onartzen ditu aparkalekuetan edo kontratatutako gainerako zerbitzuetan indarrean dauden sarbide- eta erabilera-baldintzak, eta ontzat ematen du arau horiek aparkalekuen eskutik bakarrik ematen dituztela. Arau horiek Erabiltzaileak kontsultatzeko moduan egongo dira Produktuak eskaintzen dituzten aparkalekuetan.

Era berean, Erabiltzailea erantzule izango da Enpresaren eta gainerako erabiltzaileen aurrean, betebeharrak ez betetzeagatik edo ibilgailua aparkalekuaren barruan modu desegokian gidatzeagatik sortutako kalteen kasuan. Erabiltzailea ez den ibilgailuaren jabeak erantzungo du lehenak eragindako kalteen aurrean.

6. Enpresa ez da erantzule izango onartutako betebeharretako bat betetzen ez bada edo atzerapenik badago, baldin eta hori arrazoizko kontroletik at dauden gertaerengatik badira ("Ezinbesteko zergatia"). Ezinbesteko zergatien barruan dago Enpresaren kontroletik at dagoen ekintza, gertaera, exekuzio falta, omisio edo istripu oro. Enpresak arrazoizko bitartekoak erabiliko ditu Ezinbesteko zergatia ebazteko edo gure betebeharrak betetzen jarraitzeko konponbide bat aurkitzeko, nahiz eta Ezinbesteko zergatia egon.

7. Espainian, Enpresak ordainagiriaren eramaileari erraztuko dio aparkalekutik ibilgailuarekin irtetea, eta arduratu egingo da ibilgailua eta haren osagarri nahiz osagaiak zeuden egoeran moduan itzultzeaz, finkoak eta bereizezinak direnak, eta ohikoak direnak, bere izaera edo balioa dela eta. Nolanahi ere, finkoak ez diren edo ken daitezkeen osagarriak, hala nola telefono mugikorrak, erabiltzaileek kendu beharko dituzte, Enpresa ez baita izango haien erantzule. Espainian, Enpresa erantzule izango da, Erabiltzailearen nahiz ibilgailuaren titularraren aurrean, jasandako kalteen aurrean, araudi aplikagarria.

Portugalen, emandako zerbitzua ez da ibilgailuak gordetzeko kontratu bat, eta, beraz, EMPARK Taldeak ez du bere gain hartzen aparkalekuan aparkatuta dauden ibilgailuei eta barruan dauden salgaiei eragindako kalteen erantzukizuna. Gainera, EMPARK Taldea ez da hirugarrenek pertsonei, aparkatuta dauden ibilgailuei edo aparkalekuan zirkulatzen ari direnei eragindako kalteen erantzule, ez eta ibilgailua, haren osagarriak edo horietatik kanpoko beste objektu batzuk ebasteagatik edo lapurtzeagatik ere.

8. Erabiltzaileak, bere izaeran (ez enpresa), eskubidea izango du kontratatutako Produktuan atzera egiteko, eta beraz, Erabiltzaileak Produktuan atzera egin dezake kontratatzen denetik hasi eta hamalau (14) eguneko epean, salbu eta Produktua aurretik erabili izan badu. Kasu horretan, Produktua erabiltzen den unetik aurrera, ezingo da gauzatu atzera egiteko eskubiderik.

Atzera egiteko eskubidea erabiltzeko aipatutako epeetan, Erabiltzailea harremanetan jarri beharko da aparkalekuarekin eta idatziz jakinarazi kontratuan atzera egiteko nahia, edo mezu elektroniko bat bidali contact@telpark.com helbide elektronikora. Kasu bietan, I. Eranskinean agertzen den atzera egiteko inprimaki-eredua erabil dezake, nahiz eta derrigorrezkoa ez izan.

Atzera egiteko eskubidea erabiltzeak Enpresaren betebeharrak amaituko ditu Produktuaren kontratazioari dagokionez. Atzera egiteko eskubidea erabiliz gero, Erabiltzaileari itzuliko zaizkio Produktua kontratatzeagatik egindako ordainketen guztizko zenbatekoa, Erabiltzaileak erabilitako ordainketa-metodoan. Kudeaketa-gastuak ez dira itzuliko. Nolanahi ere, ez da gasturik ordaindu beharko itzulketa dela eta, baldin eta aipatutako eskubidea adierazitako epeen barruan erabiltzen bada.

Atzera egiteko eskubidea erabili baino lehen Erabiltzaileak Produktua erabiltzen badu, ez da itzulketarik egingo, eta eskubide hori galduko da.

9. Produktuen kontratazioak ez dio lehentasunik ematen Erabiltzaileari EMPARK Taldeko edo zerbitzuari atxikitako edo harpidetutako entitateen aparkalekuetan sartzeko, beste ibilgailu batzuk zain baleude aldez aurretik. Beraz, Erabiltzaileak ez du izango lehentasunezko sarbiderik aparkalekurako, Bertan sartzeko itxaron egin beharko du tokiak erabilgarri egon arte.

10. Produktuaren Erabiltzaileak toki bakar bat okupatuko du bere ibilgailuarekin, eta bertan ez da ibilgailuaren konponketa edo garbiketarik egingo, Enpresaren berariazko baimenik gabe. Horrez gain, ezin izango da biltegiratu objekturik.

Era berean, EMPARK Taldeak bere ibilgailua aparkatzeko plaza bat baino ez du jarri behar Erabiltzailearen eskura, eta ez du aparkaleku erreserbaturik izango, berariaz plaza gordetzea aurreikusten den produktuetan izan ezik.

11. Abonamenduen kontratazio-zerbitzuko Zehaztapen eta Baldintza hauetako edozein xedapen eskumena duen edozein epaitegi, auzitegi edo administrazio-organoak osorik edo zati batean indargabetuko balu edo aplika ezinezkotzat joko balitz, baliogabetze edo ez aplikatze horrek ez die eragingo gainerako xedapenei. Kasu horretan, eragindako klausula edo klausulak ordeztu egingo dira ordeztuen antzeko efektuak dituzten beste batekin edo batzuekin.

12. Zehaztapen eta Baldintza hauek Erabiltzailearen jakinean jarri dira, eta horiei buruzko edozein kontsulta egin daiteke behar besteko aurrerapenez, indarrean dagoen legediari jarraituz. EMPARK Taldearen web-orria. Era berean, Enpresak eskura jartzen ditu Zehaztapen eta Baldintza hauek, gorde edo erreproduzitu daitezkeelarik, era horretan betez aurrez informazioa emateko legezko eginbeharra. Enpresak beretzat gordetzen du Zehaztapen eta Baldintza hauek edozein unetan eta aurrez jakinarazi gabe alde bakarrez aldatzeko eskubidea. Kasu horietan, lehenbailehen argitaratuko dira, eta kontratazio berrietan aplikatuko.

13. Erabiltzailea Enpresarekin harremanetan jarri nahi bada edozer zalantza, erosketan izandako gorabehera, kexa, erreklamazio edo erabilera-baldintza hauekin lotutako edozein konturen gaineko desadostasun argitzeko, mezu elektroniko bat bidal dezake helbide honetara: soporte@telpark.com (arreta gaztelaniaz), edo suporte@telpark.com (arreta portugesez).

Enpresak ez badu ebazten Erabiltzaileak jarritako barne erreklamazioa, hark eskubidea izango du kontsumo alorreko eztabaidak auzibidetik kanpo ebatz daitezela eskatzeko, EBren 524/2013, zerbitzua Europar Batasunaren barruan ematen bada, erregelamenduan ezarritakoari jarraikiz. Eskabidea esteka honen bidez egingo da: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.Indarreko araudian xedatutakoaren arabera, kontratu hau produktua kontratatzen den aparkalekuaren kokapenari buruzko legeak arautuko du. Horrela, Produktua kontratatzen den aparkalekua Espainian badago, hemen jasotako zehaztapenak eta baldintzak Espainiako legediaren arabera arautu eta interpretatuko dira (1/2007 Legegintzako Dekretua). Produktua kontratatzen den aparkalekua Portugalen baldin badago, berriz, Portugalgo legeria aplikatuko da (24/96 Legea, uztailaren 31koa, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsarako eta aplikatu beharreko gainerako legeriari buruzkoa).

Eskumena duen jurisdikzioa izango da indarrean dagoen legeriak uneoro zehazten duena.

Kontratatzen den Produktuaren aparkalekua Andorran baldin badago, Andorrako legeria aplikatuko da.

 

EMPARK TALDEKO PRODUKTUEN XEDAPEN PARTIKULARRAK

ABONAMENDUA

Baldintza Partikular hauek arautzen dute EMPARK Taldeko eta zerbitzuari harpidetutako edo atxikitako erakundeetako aparkalekuetan aparkatzeko iraupen jakineko abonamenduen kontratazioa, Espainiako eta Portugalgo hainbat hiritan.

Kontratatutako abonamenduaren modalitatea aparkalekuan izandako egonaldiaren iraupenaren araberakoa izango da. Hainbat abonamendu eskaintzen dira, hala nola 24 ordukoak, egunekoak, gauekoak, goizekoak, arratsaldekoak, malguak etab. Erabiltzaileak abonamendu bakoitzaren ezaugarriak, iraupena eta ordutegia kontsulta ditzake abonamendua kontratatzeko erabaki duen aparkalekuaren instalazioetan.

Abonamendua kontratatzeko, aparkalekuaren bezeroarentzako arreta-bulegora jo beharko da. Erabiltzaileak unean ordaindu beharko du lehen hilerokoa, kreditu- edo zordunketa-txartelarekin. Gainerako hilerokoak banku-helbideratze bidez ordaindu beharko dira. Beste edozein ordainketa-metodo erabiltzeko, kontratazioaren unean adostu beharko da.

Abonamenduaren prezioa aparkaleku bakoitzaren atxikitze-inprimakian ezarriko da. Baliteke prezioak aldaketak izatea, eta edozein unetan berrikus daiteke.

Abonamendua hilabete bakoitzeko 1 eta 5 egunen artean ordaindu beharko da. Erabiltzaileak helbideratze-datuak aldatzen baditu, aldaketak Enpresari jakinarazi beharko zaizkio aurreko hilaren 20a baino lehen.

Erosi den abonamenduaren aparkalekuak matrikula bidezko sarbide esklusiboa badu, Erabiltzailea bertan sar daiteke, abonamendu-txartelik gabe, matrikuletarako irakurketa-sistema erabilita. Hala ere, aparkalekuak ez badu horrelako sistemarik, Erabiltzaileak abonamendu-txartela erabili beharko du sartzeko.

Aparkalekuak ez badu matrikula bidezko sarbide esklusiborik, Erabiltzaileak txartel pertsonal eta besterenezin bat izango du. Erabiltzaileak ez badu txartela aurkezten aparkalekua erabiltzean, bertako tarifa normalaren prezioa ordaindu beharko du, eta ez du izango itzulketa jasotzeko eskubiderik beranduago. Hori gertatuko da ere Erabiltzailea tiketarekin sartu eta irteteko unean txartela aurkezten duenean.

Abonamendu-txartelak indarrean dagoen prezio-taulan zehaztutako prezioa izango du, lehen txartela jaulkitzeari dagokiona. Txartela galtzen edo hondatzen bada, Erabiltzaileak txartelak ordezteko prezio-taulan agertzen den zenbatekoa ordaindu beharko du.

Kontratazioan adierazitako ibilgailuarekin soilik erabili ahalko da abonamendua. Erabiltzaileak abonamenduari lotutako matrikula aldatu nahi badu, aparkalekuarekin jarri beharko da harremanetan edo matrikula-aldaketa eskatu contact@telpark.com helbide elektronikora idatzita, matrikula-aldaketa nahi den egunerako baino 48 ordu lehenago, gutxienez.

Abonamendu mota Erabiltzailearen fitxan zehaztutakoa izango da eta fakturan ezarritako eperako balioko du. Faktura ordainketa egiten denean emango da.

Kontratatutako zerbitzua eskaintzeko baldintzetan, abonamenduak ez dio eskaintzen erabiltzaileari erreserbatutako toki bat; aldiz, Erabiltzailea aparkalekuan sartu ostean, aparkatzeko toki bat edukitzea bermatzen dio.

Erabiltzaileak zerbitzuaren erregistrotik kentzea edo zerbitzua bertan behera uztea eskatzen badu, hala eskatu beharko du mezu elektroniko bat bidalita contact@telpark.com helbide elektronikora, edo idatziz adierazita abonamendua kontratatu zuen aparkalekuan, abonamendua amaitzea aurreikusi duen dataren aurreko hilabeteko 20a baino lehen. Erabiltzaileak behin-behinean erregistrotik kentzea eskatuko balu, Enpresak ez du bermatzen geroko erregistroa.

Enpresak beretzat gordetzen du kontratu hau noiznahi ebazteko eskubidea, Erabiltzaileak kontratatutako abonamendua ezeztatuz. Horretarako, Erabiltzaileari jakinarazi beharko dio abonamenduaren amaiera gertatu baino 5 egun lehenago aurreabisua emanez, mezu elektroniko edo gutun ziurtatua bidaliz kontratazioan emandako helbideetara.

Zehaztutako epean ordaintzen ez den abonamendua automatikoki bertan behera geratuko da. Abonamendua berriro aktibatzea Enpresaren zerbitzu komertzialen berariazko baimenaren araberakoa izango da. Aparkalekuaren titularrak, edozein pertsonaren aurrean, ibilgailua atxikitzeko eskubidea izango du, aparkalekuaren prezioa ordaintzeko berme gisa. Enpresari egozten ez zaizkion arrazoiengatik aurreikusitako datetan osorik ordaindu ez diren fakturak epez kanpoko zor gisa hartuko dira, eta berehala exekutatu ahalko dira. Era berean, faktura bat ez ordaintzeak berandutze-interesak sortuko ditu automatikoki ordaindu gabeko zenbatekoetan diruaren legezko intereseko pertsona fisikoentzat (ehuneko bi puntu gehiago izango da) eta enpresari/enpresentzat, Espainian, Andorran edo Portugalen aplikagarria den legeriari jarraikiz eta hori aldatzen edo garatzen duen legezko edozein arauetan ezartzen denarekin bat. Honela, bi alderdiek onartu egiten dute testu arau-emaile horren mende jartzea, haren alderdi eta betebehar guztietan eta gainerako baldintzetan ezarritakoaren kalterik gabe. Era berean, Erabiltzaileari berariaz jakinarazten zaio ezen horretarako epea betetzen ez bada eta Espainian, Andorran edo Portugalen aplikagarriak diren legezko betebeharrak betetzen badira, berankortasun-fitxategi bati jakinarazi ahalko zaizkiola ez-ordaintze horri buruzko datuak. Fakturak ez ordaintzeak abonamendua berehala ezeztatzea dakar.

Erabiltzaileak ibilgailua aparkalekuan uzten badu abonamenduan kontratatutako denbora-tartetik kanpo, denbora gehigarri hori kobratuko zaio aukeratutako aparkalekuak indarrean dituen tarifen arabera. Tarifa horiek Erabiltzailearen eskura egongo dira, aparkalekuan bertan.

Ez da itzulketarik egingo (i) tokia erabiltzen hasi ondoren abonamendua baliogabetzen bada; (ii) erreserbatutakoa baino denbora gutxiagoz edo, oro har, abonamenduan ezarritakoarekin bat ez datorren aldi batez erabiltzen bada; edo (iii) abonamendua kontratatzerakoan adierazitakoa ez den beste ibilgailu bat erabiltzen bada.

Abonamendua kontratatzeak Erabiltzailearen zenbait datu pertsonal erabiltzea dakar.

 

ERABILERAREN ARABERAKO ABONAMENDUA

Baldintza Partikular hauek arautzen dute EMPARK Taldeko eta zerbitzuari harpidetutako edo atxikitako erakundeetako aparkalekuetan aparkatzeko erabilera anitzeko abonamenduen kontratazioa, haien aparkalekuetan edozein egunetan sartzeko, 12 edo 24 orduko gehieneko egonaldiarekin. Kontratazioa egitean hautatutako aparkalekuan erabilera bat baino gehiago kontratatzeko aukera ematen dio Produktu honek Erabiltzaileari, aparkalekuko eguneko gehieneko tarifan deskontu bat eginda, indarrean dagoen eskaintzaren arabera.

Erabileraren araberako abonamenduaren bidez, Erabiltzailea aparkalekuan sar daiteke, eta gehienez 12 edo 24 orduz ibilgailua utzi (aparkalekuaren eskaintza komertzialaren arabera). Egonaldia amaituko da 12 edo 24 ordu horiek igarotzean edo ibilgailua aparkalekutik ateratzean ordu horien artean. Abonamendua erabiltzen den bakoitzean, behin sartu eta irten daiteke hautatutako aparkalekutik. Ondorioz, Erabiltzailea hautatutako aparkalekuan hainbat aldiz sartzen bada eta hainbat aldiz irten egun berean, irteera adina erabilera kontabilizatuko dira.

Kontratazioa egitean hautatutako aparkalekuan aparkatzeko soilik balio du Erabileraren araberako abonamenduak. Era berean, kontratazioa egitean adierazitako ibilgailuarekin soilik erabil daiteke Produktua, eta ezingo da aldatu matrikula geroago.

Erabileraren araberako Abonamenduaren prezioa Erabiltzaileak hautatutako aparkalekuaren eta kontratatutako erabileren araberakoa izango da, eta behar bezala adieraziko da kontratazioa egitea onartzen duten aparkalekuetan.

Erabileraren araberako abonamendua kontratatzeko, aparkalekuaren kutxazain automatikora edo bezeroarentzako arreta-bulegora jo beharko da. Erabiltzaileak unean ordaindu beharko du abonu osoa, kreditu- edo zordunketa-txartelarekin.

Abonamendua kontratatzeko aukeratzen den aparkalekuak matrikula bidezko sarbide esklusiboa badu, behin Produktua kontratatuta, automatikoki aktibatuko da. Horrela, Erabiltzailea Produktua kontratatzeko aukeratu duen aparkalekuan sartzen den bakoitzean, kontratatutako erabileretako bat kontsumituko da. Erabiltzaileak ez badu nahi kontratatutako erabileraren bat kontsumitu, aparkalekutik irten baino lehen egonaldia ordaindu beharko du kutxazainean, errotazio-tarifei jarraikiz.

Abonamendua kontratatzeko aukeratu den aparkalekuak ez badu matrikula bidezko sarbide esklusiborik, behin Produktua kontratatuta, Erabiltzaileak tiket bat jasoko du, aparkatu nahi duen aldi bakoitzean kontratatutako abonamendua erabiltzeko. Kasu horretan, kontratatutako erabileretako bat erabiltzeko, Erabiltzaileak hauek egin beharko ditu:

Aparkalekuan sartu eta bertatik irten kontratazioan emandako tiketarekin, edo

Aparkalekuan sartu errotazio-tiket batekin, eta erabileraren araberako abonamenduaren tiketa baliozkotu kutxazainean, kontratatutako erabilera gisa kontsumitu dadin.

12 edo 24 ordu baino gehiagoko egonaldi baten kasuan, Erabiltzaileak ezingo du erabili kontratatutako abonamendua, eta egonaldi guztia ordaindu beharko du aukeratutako aparkalekuak indarrean dituen errotazio-tarifen arabera. Tarifa horiek Erabiltzailearen eskura egongo dira, aparkalekuan bertan.

Erabileragatiko Bonua mugatu ahal izango da kontratatzen den Produktuaren aparkalekua dagpen udalerriko jaiegunen eta ekitaldien arabera. Kasu horretan, Enpresak Erabiltzaileari jakinaraziko dio Produktuaren erabilera mugatuko den aldia, aparkalekuko leihatila eta kutxazainetan jarriko den kartelen bidez, erabilera mugatuta dagoen aldia hasi baino hilabete lehenago.

 

ORDUEN ARABERAKO ABONAMENDUA

Baldintza Partikular hauek arautzen dute EMPARK Taldeko eta zerbitzuari harpidetutako edo atxikitako erakundeetako aparkalekuetan aparkatzeko orduen araberako abonamenduen kontratazioa, haien aparkalekuetan edozein egun eta ordutan sartzeko, Abonamenduan kontratatutako gehieneko ordu kopurura iritsi arte. Kontratazioa egitean hautatutako aparkalekuan aparkatzeko denbora kontratatzeko aukera ematen dio Produktu honek Erabiltzaileari, aparkalekuko eguneko gehieneko tarifan deskontu bat eginda, indarrean dagoen eskaintzaren arabera.

Orduen araberako Abonamenduarekin, Erabiltzailea nahi adinetan sartu eta irten daiteke aparkalekutik, kontratatutako egonaldi-denbora agortu arte.

Orduen araberako abonamendua ez dago erabilgarri Portugalgo aparkalekuetan, eta Espainian kokatuta dauden aparkalekuetan soilik kontrata dezake Erabiltzaileak.

Kontratazioa egitean hautatutako aparkalekuan aparkatzeko soilik balio du Orduen araberako abonamenduak. Era berean, kontratazioa egitean adierazitako ibilgailuarekin soilik erabil daiteke Abonamendua, eta ezingo da aldatu matrikula geroago.

Orduen araberako Abonamenduaren prezioa Erabiltzaileak hautatutako aparkalekuaren eta kontratatutako orduen araberakoa izango da, eta behar bezala adieraziko da kontratazioa egitea onartzen duten aparkalekuetan. Baliteke prezioak aldaketak izatea, eta Enpresak edozein unetan berrikus dezake.

Orduen araberako abonamendua kontratatzeko, aparkalekuaren kutxazain automatikora edo bezeroarentzako arreta-bulegora jo beharko da. Erabiltzaileak unean ordaindu beharko du abonu osoa, kreditu- edo zordunketa-txartelarekin.

Abonamendua kontratatzeko aukeratzen den aparkalekuak matrikula bidezko sarbide esklusiboa badu, behin Produktua kontratatuta, automatikoki aktibatuko da. Horrela, Erabiltzailea Produktua kontratatzeko aukeratu duen aparkalekuan sartzen den bakoitzean, kontratatutako guztizko denboratik kontsumituko da. Erabiltzaileak ez badu nahi kontratatutako guztizko denbora kontsumitu, aparkalekutik irten baino lehen egonaldia ordaindu beharko du kutxazainean, errotazio-tarifei jarraikiz.

Abonamendua kontratatzeko aukeratu den aparkalekuak ez badu matrikula bidezko sarbide esklusiborik, behin Produktua kontratatuta, Erabiltzaileak tiket bat jasoko du, Abonamenduan kontratatutako denbora erabili nahi duen bakoitzean erabil dezan. Kasu horretan, kontratatutako denbora erabiltzeko, Erabiltzaileak hauek egin beharko ditu:

Aparkalekuan sartu eta bertatik irten kontratazioan emandako tiketarekin, edo

Aparkalekuan sartu errotazio-tiket batekin, eta tiket hori baliozkotu kutxazainean, kontratatutako denbora gisa kontsumitu dadin.

Matrikula bidezko sarbide esklusiboa duten aparkalekuetan, kontratatutako denbora gainditzen duen egonaldi baten kasuan, Erabiltzaileak Orduen araberako beste abonamendu bat erosi ahalko du bere egonaldia osatzeko. Bestela, Erabiltzaileak ezingo du erabili Orduen araberako abonamendua, eta egonaldi guztia ordaindu beharko du aukeratutako aparkalekuak indarrean dituen errotazio-tarifen arabera. Tarifa horiek Erabiltzailearen eskura egongo dira, aparkalekuan bertan.

Matrikula bidezko sarbide esklusiboa ez duten aparkalekuetan, kontratatutako denbora gainditzen duen egonaldi baten kasuan, denbora gehigarri hori kobratuko da aukeratutako aparkalekuak indarrean dituen errotazio-tarifen arabera. Tarifa horiek Erabiltzailearen eskura egongo dira, aparkalekuan bertan.

Orduengatiko Bonuaren erabilera mugatu ahal izango da kontratatzen den Produktuaren aparkalekua dagoen udalerriko jaiegunen eta ekitaldien arabera. Kasu horretan, Enpresak Erabiltzaileari jakinaraziko dio Produktuaren erabilera mugatuko den aldia, aparkalekuko leihatila eta kutxazainetan jarriko den kartelen bidez, erabilera mugatuta dagoen aldia hasi baino hilabete lehenago.

 

MULTIDAY PASEA

Baldintza Partikular hauek arautzen dute EMPARK Taldeko eta zerbitzuari harpidetutako edo atxikitako erakundeetako aparkalekuetan sartu eta irteteko paseen kontratazioa, egun jarraituetarako. Kontratazioa egitean hautatutako aparkalekuan sartu eta irteteko aukera ematen dio Produktu honek Erabiltzaileari, nahi bestetan eta egun jarraituetan, aparkalekuko eguneko gehieneko tarifan deskontu bat eginda, indarrean dagoen eskaintzaren arabera.

Kontratazioa egitean hautatutako aparkalekuan aparkatzeko soilik balio du Multiday paseak. Era berean, kontratazioa egitean adierazitako ibilgailuarekin soilik erabil daiteke Produktua, eta ezingo da aldatu matrikula geroago.

Multiday pasearen prezioa Erabiltzaileak hautatutako aparkalekuaren eta kontratatutako egunen araberakoa izango da, eta behar bezala adieraziko da kontratazioa egitea onartzen duten aparkalekuetan. Baliteke prezioak aldaketak izatea, eta edozein unetan berrikus daiteke.

Multiday pasea kontratatzeko, aparkalekuaren kutxazainera edo bezeroarentzako arreta-bulegora jo beharko da. Erabiltzaileak unean ordaindu beharko du pasea, kreditu- edo zordunketa-txartelarekin.

Multiday pasea kontratatzeko aukeratzen den aparkalekuak matrikula bidezko sarbide esklusiboa badu, behin Produktua kontratatuta, automatikoki aktibatuko da kontratatutako aldirako. Horrela, Erabiltzailea aparkalekuan sartu eta bertatik irten daiteke, zenbateko gehigarririk ordaindu gabe.

Multiday pasea kontratatzeko aukeratu den aparkalekuak ez badu matrikula bidezko sarbide esklusiborik, behin Produktua kontratatuta, Erabiltzaileak tiket bat jasoko du, aparkalekuan sartu eta bertatik irteteko erabil dezan pasea kontratatu duen egunetarako.

Multipas pasea erabilera mugatu ahal izango da kontratatzen den Produktuaren aparkalekua dagoen udalerriko jaiegunen eta ekitaldien arabera. Kasu horretan, Enpresak Erabiltzaileari jakinaraziko dio Produktuaren erabilera mugatuko den aldia, aparkalekuko leihatila eta kutxazainetan jarriko den kartelen bidez, erabilera mugatuta dagoen aldia hasi baino hilabete lehenago.

 

FLEXIDAY PASEA

Baldintza Partikular hauek arautzen dute EMPARK Taldeko eta zerbitzuari harpidetutako edo atxikitako erakundeetako aparkalekuetan sartu eta irteteko paseen kontratazioa, kontratatutako egun ez-jarraituetan. Kontratazioa egitean hautatutako aparkalekuan sartu eta irteteko aukera ematen dio Produktu honek Erabiltzaileari kontratazio unean, nahi bestetan eta kontratatutako egunetan, Produktua erabiltzen duen egunetan nahi bestetan sartuta eta irtenda, eta aparkalekuko eguneko gehieneko tarifan deskontu bat eginda, indarrean dagoen eskaintzaren arabera.

Flexiday pasearekin, Erabiltzailea aparkalekuan sar daiteke kontratatutako egun kopuruan, eta ez da beharrezkoa izango egun horiek jarraian izatea.

Kontratazioa egitean hautatutako aparkalekuan aparkatzeko soilik balio du Flexiday paseak. Era berean, kontratazioa egitean adierazitako ibilgailuarekin soilik erabil daiteke Produktua, eta ezingo da aldatu matrikula geroago.

Flexiday pasearen prezioa Erabiltzaileak hautatutako aparkalekuaren eta kontratatutako egunen araberakoa izango da, eta behar bezala adieraziko da kontratazioa egitea onartzen duten aparkalekuetan. Baliteke prezioak aldaketak izatea, eta Enpresak edozein unetan berrikus dezake.

Flexiday pasea kontratatzeko, aparkalekuaren kutxazainera edo bezeroarentzako arreta-bulegora jo beharko da. Erabiltzaileak unean ordaindu beharko du pasea, kreditu- edo zordunketa-txartelarekin. Behin pasea kontratatuta, Erabiltzaileak tiket bat jasoko du, aparkalekuan sartu eta bertatik irteteko erabil dezan pasea kontratatu duen egunetarako.

Flexiday pasea erabilera mugatu ahal izango da kontratatzen den Produktuaren aparkalekua dagoen udalerriko jaiegunen eta ekitaldien arabera. Kasu horretan, Enpresak Erabiltzaileari jakinaraziko dio Produktuaren erabilera mugatuko den aldia, aparkalekuko leihatila eta kutxazainetan jarriko den kartelen bidez, erabilera mugatuta dagoen aldia hasi baino hilabete lehenago.

 

AURREORDAINKETA TIKETA

Baldintza Partikular hauek arautzen dute EMPARK Taldeko eta zerbitzuari harpidetutako edo atxikitako erakundeetako aparkalekuetarako sarbiderako aurreordainketa tiketen kontratazioa, 24 orduko gehieneko egonaldiarekin, prezio finkoarekin eta aparkalekuko eguneko gehieneko tarifan deskontu bat eginda, indarrean dagoen eskaintzaren arabera.

Aurreordainketa tiketarekin, Erabiltzailea hautatutako aparkalekuan sar daiteke, eta bertan aparkatu 24 orduz gehienez. Kontratazioa egitean hautatutako aparkalekuan behin sartu eta irtetea onartzen du Produktuak, eta kontratazioan adierazitako ibilgailuarekin soilik erabil daiteke Produktua.

Aurreordainketa tiketaren prezioa Erabiltzaileak hautatutako aparkalekuaren araberakoa izango da, eta behar bezala adieraziko da kontratazioa egitea onartzen duten aparkalekuetan. Baliteke prezioak aldaketak izatea, eta Enpresak edozein unetan berrikus dezake.

Aurreordainketa tiketa kontratatzeko, aparkalekuaren kutxazainera edo bezeroarentzako arreta-bulegora jo beharko da. Erabiltzaileak unean ordaindu beharko du tiketa, kreditu- edo zordunketa-txartelarekin.

Erabiltzaileak kontratatutako aurreordainketa tiketa erabili beharko du aparkalekutik irteteko. 24 ordu baino gehiagoko egonaldi baten kasuan, denbora gehigarri hori kobratuko da aukeratutako aparkalekuak indarrean dituen errotazio-tarifen arabera. Tarifa horiek Erabiltzailearen eskura egongo dira, aparkalekuan bertan.

 

TRASTELEKUAK

Erabilera Arau hauek arautzen dute Espainiako, Andorrako eta Portugalgo hainbat hiritan dauden EMPARK Taldearen eta zerbitzuari harpidetutako edo atxikitako erakundeen aparkalekuetan dauden Trastelekuen (aurrerantzean, "Trastelekuak" edo "Trastelekua") erabilera.

Erabilera Arau hauek bi aldeen arteko erabateko akordioa dira, eta gaiari loturik aurretik idatziz edo ahoz adostutako edozein akordio, ulertze, baieztatze, ordezkatze, negoziazio edo adoste-proposamenen gainetik egongo dira. EMPARK Taldeko aparkalekuren batean Trasteleku bat alokatzeak Erabilera Arau hauek onartzea dakar.

Erabiltzaileak hura dagoen aparkalekuaren titularra den EMPARK Taldeko sozietateari alokatuko dio Trastelekua.

Trastelekuaren Erabiltzailea izango da ardurarik ezaren ondorioz Trastelekuan edo aparkalekuko instalazioetan doluz, zabarkeriaz edo erruz eragindako kalte eta/edo galeren erantzulea. Erabiltzaileak berariaz onartzen ditu aparkalekuetan sartzeko eta erabiltzeko indarrean dauden baldintzak, eta ulertzen du erabilera-arau horiek aparkalekuek berek ezartzen dituztela. Arau horiek Erabiltzaileak kontsultatzeko moduan egongo dira Trastelekuak eskaintzen dituzten aparkalekuetan.

Erabiltzaileak ezin izango du Trastelekuan utzi edo gorde instalazioen, pertsonen eta ingurumenaren segurtasunerako arriskutsua izan daitekeen objekturik, produkturik edo substantziarik, hala nola:

• Suzko armak eta jaurtigaiak deskargatzen dituzten bestelako gailuak;

• Substantzia leherkorrak eta sukoiak;

• Instalazioaren segurtasuna arriskuan jar dezaketen edo pertsonen osasunerako edo ingurumenerako arriskutsuak diren substantzia kimikoak eta biologikoak;

• Biltegiratze-espazioaren barruan karga termiko esanguratsua adieraz dezakeen paper-fitxategia;

• Produktu kutsatzaileak, toxikoak edo erradioaktiboak;

• Kea edo usaina isurtzen duten produktuak;

• Edozein agintari publikoren edozein lege edo erregelamendu urratzeko aukera dakarten produktuak;

• Faltsututako produktuak;

• Izaki bizidunak;

"Zerrenda hori ez da mugatzailea, eta, oro har, debekaturik dago instalazioen, pertsonen eta ingurumenaren segurtasunerako arriskutsua izan daitekeen objekturik, produkturik edo substantziarik uztea Trastelekuan.

Trastelekuaren barruan egon daitezkeen objektuak lapurtu edo hondatuz gero, Erabiltzaileak berariaz salbuesten du Enpresa edozein erantzukizun eta kalte-ordainetatik.

"Enpresak ez du bere gain hartuko ezinbesteko arrazoiak direla-eta Trastelekuetan eragindako kalteen erantzukizuna. Ezinbesteko arrazoitzat hartuko da enpresaren kontroletik kanpo dagoen edozein ekintza, gertakari, ez-jardute, ez-egite edo istripu. Kasu horretan, Enpresak arrazoizko bitartekoak jarriko ditu Ezinbesteko Zergatia amaitu dadin.

Era berean, Enpresak ez du bere gain hartzen Trastelekuan dauden objektuak zaintzeko inolako betebeharrik."

"Trastelekura sartzeko giltza Erabiltzaileari emango zaio prezioa ordaindu ondoren. Prezioaren ordainketa 5 egun baliodun baino gehiagoz atzeratzen bada, eta atzerapena Enpresari ezin bazaio egotzi, Enpresak kontratua balioz eta bere kabuz suntsiarazteko eskubidea izango du. Kasu horretan, Enpresak ordura arte egindako ordainketa guztiak bere egiteko eskubidea izango du. Aurretiazko suntsipen horrek ez dio kalte-ordaina jasotzeko eskubiderik emango Erabiltzaileari.

Erabiltzailea behartuta dago Enpresari trastelekura sartzen uztera, baldin eta Enpresari beharrezkoa bazaio hirugarrenekin dituen legezko edo kontratuko betebeharrak betetzeko."

 

I. ERANSKINA: ATZERA EGITEKO INPRIMAKI-EREDUA

(Kontratuan atzera egin nahi duen Erabiltzaileak bete beharreko inprimakia)

 

A/A [KONTRATAZIOA EGITEKO ERABILITAKO SOZIETATEAREN IZENA]

[KONTRATAZIOA EGITEKO ERABILITAKO SOZIETATEAREN HELBIDEA]

 

Honen bidez, ni, [Idatzi testua] jaunak/andreak, [Idatzi testua] helbide elektronikoarekin, [Idatzi testua] egunean [Idatzi testua] zenbakia duen erositako abonamenduaren kontratuan atzera egin nahi dudala jakinarazten dizut.

 

Jakinarazpen hau kontratua eratu dela adierazten den dataren hurrengo 14 egun naturaleko epearen barruan egiten dut.

 

 

Erabiltzailearen sinadura

(sinatu soilik inprimakia paperean aurkezten bada)

 

[Idatzi testua], [Idatzi testua]

 

**Produktua kontratatzeko aukeratzen duzun aparkalekuaren sozietatearen titularra kontsulta dezakezu Empark Taldearen webgunean (https://www.empark.com/es/es/listado-de-sociedades-del-grupo-empark).