Maksu - Pribatutasun politika

1. Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna eta Datuak Babesteko Ordezkaria

Zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna Maksu España, SL ("Maksu") da, B86389541 IFK duena. Hauek dira arduradunaren harremanetarako datuak:

  • Posta helbidea: C/ Avenida del General Perón nº 36, 1ª Planta, 28020.
  • Telefonoa: 91 54 68 900

Empark Taldeak, zeinaren parte baita Maksu, Datuak Babesteko Ordezkari bat izendatu du. Horren aurrean aurkeztu ahalko da zure datu pertsonalen tratamenduari buruzko edozein kontu. Hona hemen harekin harremanetan jartzeko datuak:

  • Posta helbidea: C/ Avenida del General Perón nº 36, 1ª Planta, 28020
  • Posta elektronikoa: dpo@telpark.com

 

2. Datu pertsonalen tratamenduaren xedea

Bezeroen datuak tratatu egingo dira kontratatutako zerbitzuen eskaintza kudeatzeko.

Gainera, Maksuk zure datu pertsonalak tratatu ditzake dagokion edozein legezko betebehar betetzeko, zerga betebeharrak eta, hala badagokio, aplikatu beharreko tokiko araudia barne.

Kontratua gauzatzeko betebeharrari edo legezko betebehar bat betetzeari loturik ez den arrazoi batengatik ere tratatu ditzake zure datu pertsonalak. Erabiltzaileak edozein unetan aurka egin ahalko du gure interes legitimoan oinarritutako tratamenduari, edo atzera egin dezake emandako baimenean.

Horrela, betiere baldintza partikularretan aurkitzen den laukian horren aurka zaudela markatzen ez baduzu, posta elektroniko bidez jaso ahalko duzu Maksuk eskaintzen dituen eta zure interesekoak izan daitezkeen kontratatutako antzeko produktu edo zerbitzuei buruzko informazioa. Horretarako, zuredatupertsonalakaztertuahalizangodira, haiekinprofilasortzeko, komunikaziokomertzialhoriekzurebeharetalehentasunetaraahalikhoberenegokitzekoaukeraemandezaten. Aztertze horretan, kontuan hartu ahal dira zure datu demografikoak eta are kontratatutako produktu motari buruzkoak.

Horrez gain, betiere dagokion laukia markatu baduzu, Empark Taldeak edo hirugarrenek eskaintzen dituzten produktu edo zerbitzuei buruzko informazioa jaso ahalko duzu edozein komunikazio-kanal bidez (besteak beste, posta elektronikoz, SMS bidez edo telefono deiaz), aparkamendu eta ordainketa elektronikoari buruzko sektorekoak direnean. Horretarako, zure datu pertsonalak aztertu ahal izango dira, haiekin profila sortzeko, komunikazio komertzial horiek ahalik eta gehien zure beharretara eta lehentasunetara egokitzeko aukera eman dezaten. Aztertze horretan, kontuan hartu ahal dira zure datu demografikoak eta are kontratatutako produktu motari buruzkoak. Nolanahi ere, emandako baimena kentzen ez duzun bitartean bakarrik jaso ahalko dituzu kontratatutakoekin loturarik ez duten produktu eta zerbitzuen jakinarazpen komertzialak.

Baimena eman izan baduzu, zure datu pertsonalak Empark Taldeko enpresei edo aparkamendu eta ordainketa elektronikoen sektoreekin lotutako hirugarren enpresei transferitu ahal izango zaizkie, enpresa horiek zurekin harremanetan jar daitezen merkaturatzen dituzten produktu eta zerbitzuen berri emateko.

Era berean, zenbait kasutan, dagokion faktura jaulkitzeko eta kontratatutako zerbitzuak eta ondasunak kobratzeko zure datu pertsonaletarako sarbidea izan dezakete zenbait administrazio publikok eta TELPARKekin kontratatutako zerbitzuen beste emaile edo ondasunen beste hornitzaile batzuk. Datu horietara soilik aipatu helburu horrekin sartu ahalko da.

 

3. Datu pertsonalak gordeta izateko epea

Bezeroen datu pertsonalak goian deskribatutako helburuetarako beharrezkoak diren bitartean gordeko dira. Helburu horietarako beharrezkoak ez diren bezain laster, datuak blokeatuta egongo dira administrazio edo judizio ekintzen aurkako ariketa edo defentsarako beharrezkoak izan daitezkeen aldian, eta horregatik bakarrik desblokeatu eta berriro tratatu ahal izango dira. Epe hori igarotakoan, datuak behin betiko ezeztatuko dira.

Datu pertsonalen hartzaileak

Zure datu pertsonalak administrazio, agintari eta organismo publikoei utzi ahalko zaizkie, auzitegi eta epaitegiei barne, araudi aplikagarriak horretara behartzen duenean.

Emparkek kontratatzen dituen edo kontrata ditzakeen zerbitzu-hornitzaileak ere sartu ahalko dira zure datu pertsonaletara, tratamenduaren arduradun baldin badira, eta baita Empark Taldeko enpresak ere, arestian aipatutako helburua kudeatzeko xede soilarekin.

Dagokion faktura jaulkitzeko eta kontratatutako zerbitzuen eta ondasunen kobraketarako zure datu pertsonaletarako sarbidea izan dezakete zenbait administrazio publikok eta TELPARKekin kontratatutako beste zerbitzue-emaile edo ondasun-hornitzaile batzuk. Datu horietarako sarbidea helburu horretarako soilik izango da. Erabiltzailea jakinaren gainean jarri da bere datu guztiak edo batzuk kanpoko enpresa laguntzaileekin edo EMPARK Taldea osatzen duten enpresekin parteka daitezkeela, Erabiltzailearekin kontratatutako zerbitzua emateko helburu soil eta bakarrarekin. Batzuetan, adibidez, Erabiltzailearen datuak TELPARK aplikazio zerbitzuari atxikitako aparkalekuen jabeekin partekatu beharra dago, kontratatutako plazen erreserbak eta erabilera kudeatzeko. Datu-truke hori aplikatzekoa den araudia erabat betez eta behar-beharrezkoa denera mugatuz egingo da beti.

Gainera, horretarako berariazko baimena eman baduzu, zure datuak Empark Taldeko enpresei edo aparkamendu eta ordainketa elektronikoen sektoreekin lotutako hirugarren enpresei laga ahalko dira, enpresa horiek zurekin harremanetan jar daitezen merkaturatzen dituzten produktu eta zerbitzuen berri emateko.

Empark Taldeko enpresen zerrenda kontsulta dezakezu esteka honetan: www.empark.com

 

4. Datu pertsonalak tratatzeko eta lagatzeko legitimazioa

Arestian adierazitako tratamenduen kasuan, kontratatutako zerbitzuaren kudeaketa edo legezko betebeharra betetzea xede dutenak, oinarri legitimatzaileak izango dira kontratuaren gauzatzea edo aplikagarriak diren legezko betebeharren betetzea. Horregatik, eskatutako datu pertsonalak emateari uko egiteak edo zehaztugabeak edo osatugabeak diren datuak emateak ezinezkoa egin dezakete kontratatutako zerbitzuak behar bezala ematea. Erabiltzaileak erantzule dira emandako datuen egiazkotasunaz, eta baita Maksuri horietan izandako aldaketa guztiak jakinarazteaz ere.

Maksurekin kontratatutakoaren gisako produktu edo zerbitzuen gainean jakinarazpen komertzialak igortzeko helburuarekin burutzen diren tratamenduek Maksuren interes legitimoa izango du lege-oinarri. Hori dela eta, horien aurka egin dezakezu datuak ematean, baldintza partikularretan azaltzen den dagokion laukia markatuta edo ondorengo edozein unetan. Aurkako eskubidea gauzatzeko beharrezkoa den informazioa aurkituko duzu hurrengo 5. atalean, "Interesdunaren eskubideak bere datu pertsonalen tratamenduaren gainean" izenekoan.

Empark Taldeak edo hirugarrenek eskaintzen dituzten aparkamendu eta ordainketa elektronikoaren sektoreko bestelako produktu edo zerbitzuei buruz jakinarazpen komertzialak igortzeko xedearekin burutzen diren tratamenduen lege-oinarria izango da zuk zeuk eman izan duzun baimena. Hortaz, bada, baimen horretan atzera egiten ez duzun bitartean litekeena da mota horretako jakinarazpenak jasotzen jarraitzea.

Aparkamendu eta ordainketa elektronikoaren sektoreekin lotutako Empark Taldeko enpresei eta hirugarren enpresa batzuei datuak lagatzearen lege-oinarria zuk zeuk eman izan duzun baimena izango da. Hortaz, bada, baimen horretan atzera egiten ez duzun bitartean litekeena da mota horretako jakinarazpenak jasotzen jarraitzea.

Maksuk eskaintzen dituen zerbitzuen erabilera inoiz ez da egongo lotuta zuk baimena emana izateari. Nolanahi ere, gogorarazten dizugu ezen baimena eman izan baduzu, edozein unetan hori kentzeko eskubidea duzula, ez duelarik inolako ondoriorik izango kontratatu dituzun edo onuradun zaren zerbitzu edo produktuetan. Baimena kentzeko eskubidea gauzatzeko beharrezkoa den informazioa aurkituko duzu beheko 5. atalean, "Interesdunaren eskubideak bere datu pertsonalen tratamenduaren gainean" izenekoan.

Zalantzarik baldin baduzu zure datu pertsonalen tratamenduaren helburuei edo horien legitimazioari buruz, Datuak Babesteko Ordezkariarekin jarri zaitezke harremanetan. Horri buruzko eta horrekin harremanetan jartzeko datuak aurreko 1. atalean aurkituko dituzu, alegia "Datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna eta Datuak Babesteko Ordezkaria" izenekoan.

 

5. Interesdunaren eskubideak bere datu pertsonalen tratamenduaren gainean

Datuetara sartzeko, horiek zuzentzeko, ezeztatzeko, tramendua mugatzeko eta eramateko zeure eskubideak gauzatu ahalko dituztu une bakoitzean aplikagarria den legeriak ezartzen duen kasuetan eta helmenarekin.

Baimena kentzeko eskubidea ere baduzu, halakorik eman baduzu, eta komunikazio komertzialak jasotzearen aurka egiteko.

Eskubide horiek baliatzeko, Maksurekin harremanetan jar zaitezke kanal hauetakoren baten bidez:

  • Posta arrunta, zure NANaren fotokopia, pasaportea edo beste edozein identifikazio-agiri erantsita eskaeraren edukiarekin batera helbide honetara: Maksu España, S.L., Avenida del General Perón, 36, planta 1a Departamento de Atención al Cliente RGPD.
  • Posta elektronikoa dpo@telpak.com helbidera, informazio honekin: interesdunaren izen-abizenak, Nortasun Agiri Nazionalaren, pasaportearen edo beste edozein identifikazio dokumenturen fotokopia, eta eskaeraren zehazpena.

Halaber, jakinarazten zaizu erreklamazio bat aurkezteko eskubidea duzula Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren aurrean.